O nas

Historia teatru

 • Stowarzyszenie Teatr Nowy (działające pod nazwą Teatr Nowy Proxima) od początku swojej działalności stawiało sobie za cel bycie aktywnym podmiotem toczącej się wokół nas debaty publicznej. Początkowo cel ten osiągany był wyłącznie poprzez realizowanie działań stricte artystycznych o dużym poziomie innowacyjności: promowanie młodych artystów, popularyzowanie sztuki współczesnej, a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy między instytucjami i środowiskami artystycznymi, w tym również współpracy międzynarodowej.

 • /  Przez 14 lat naszej działalności udało nam się wyprodukować przeszło 80 przedstawień, w których zadebiutowało ponad 110 artystów. Wiele z naszych przedstawień zyskało bardzo pozytywne opinie krytyki, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, uczestnicząc w licznych festiwalach tak krajowych, jak i międzynarodowych. Rozwijana od początku istnienia Stowarzyszenia działalność o charakterze edukacyjnym i upowszechniającym kulturę sprawiła, że Teatr Nowy Proxima jest coraz bardziej rozpoznawaną instytucją w całym środowisku teatralnym. Najsłynniejsze, wielokrotnie nagradzane spekatkle Teatru Nowego to m.in „Griga” wg opowiadań Czechowa, „Lubiewo” wg Michała Witkowskiego, „Wysocki. Powrót do ZSRR” Siekluckiego i Lubaszenki, „Filozofia w Buduarze”  Markiza de Sade, „Versus” Radosława Rychcika, „Murzyni we Florencji” Vedrany Rudan, „Kobiety objaśniają mi świat” Iwony Kempy, „Wiedźmin. Turbolechita” Ziemowita Szczerka, „Dług” Jana Klaty.

 • /  Teatr Nowy w Krakowie założony został w 2006 roku przez Piotra Siekluckiego oraz grupę młodych artystów i absolwentów krakowskich uczelni (Dominika Nowaka, Tomasza Kireńczuka, Łukasza Błażejewskiego, Danę Bień oraz Marka Kutnika). Swoją pierwszą siedzibę przy ul. Gazowej 21 uzyskał dzięki mecenasowi sztuki Januszowi Marchwińskiemu. Działalność stowarzyszenia od początku wspierana jest przez Gminę Miejską Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach późniejszych do stałego administracyjnego zespołu dołączyli: Magdalena Jasicka, Wojciech Kiwacz, Karolina Purłan, Artur Świetny, Grzegorz Janeczek, Paweł Harańczyk i Karol Miękina.

 • /  Działalność Teatru Nowego jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej, edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. Teatr Nowy Proxima współpracował dotychczas z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Jerzy Stuhr, Bogdan Hussakowski, Krystyna Czubówna, Tadeusz Kwinta, Izabela Trojanowska, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Schimscheiner, Iwona Kempa, Jan Klata), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Bartosz Bielenia, Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Paweł Szarek, Jakub Skrzywanek).

 • /  W roku 2016 Teatr przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Krakowskiej i pozyskał mecenasa strategicznego, Janusza Kadelę, prezesa przedsiębiorstwa inwestycyjnego Proxima-Service. W roku 2019 Janusz Kadela z rąk Prezydenta Miasta Krakowa otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Roku za wspieranie m.in działalności teatralnej.

 • Mecenas strategiczny:

  Finansowanie Programów:

  Partnerzy biznesowi:

   

W przeciągu ostatnich lat Stowarzyszenie Teatr Nowy realizuje pięć głównych projektów:

2014

Sezon Sztuki Angażującej

Interdyscyplinarny projekt artystyczny, którego celem jest analizowanie za pomocą różnych narzędzi artystycznych ważnego z punktu widzenia sytuacji społecznej problemu z jakim boryka się współczesna demokracja. Projekt angażuje zarówno artystów, intelektualistów, jak i środowiska lokalne.

2011

60+ Nowy Wiek Kultury

Projekt artystyczno-społeczny, którego celem jest aktywizacja osób starszych i destereotypizacja wizerunku starości, a także stwarzanie warunków do rozwijania dialogu międzypokoleniowego. W ramach projektu prowadzone są intensywne szkolenia i warsztaty artystyczne z zamieszkującymi środowiska zagrożone kulturową marginalizacją, w efekcie których realizują oni akcję społeczną w ich lokalnym środowisku, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych. Projekt jest realizowany jest od 2011 roku.

2014

BE BRAVE – Młodzi w kulturze

To projekt z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej, kierowany do młodzieży z małych ośrodków miejskich i wiejskich, którego celem jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia wyrazu artystycznego ułatwiające im uczestniczenie w debacie publicznej. Projekt realizowany jest od 2014 roku we współpracy z licznymi lokalnymi partnerami (domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego).

2014

Teatr Nowego Widza

Projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty artystycznej i edukacyjnej dla młodego widza, a także regularna produkcja spektakli dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie koalicji instytucji zajmujących się kulturą i edukacją, działających wspólnie na rzecz zwiększenia dostępu młodzieży do kultury. Celem projektu jest również podejmowanie działań na rzecz włączenia w działania o charakterze artystycznym i kulturalnym młodzieży i dzieci, mieszkających na terenach zagrożonych kulturową marginalizacją.

2018

Laboratorium Nowego Teatru

Celem projektu jest wspieranie rozwoju młodych artystów teatru, studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Program ten daje młodym artystom szansę na rozwijanie własnych projektów artystycznych w warunkach laboratoryjnych, przy wsparciu i w ramach konsultacji z wybitnymi twórcami teatru światowego i polskiego. Dodatkowo, projekt daje młodym artystom szansę na zwiększenie wiedzy na temat najnowszych zjawisk w światowych sztukach performatywnych. Program daje młodym artystom szansę na realizację własnych projektów artystycznych w profesjonalnych warunkach.

Najważniejsze produkcje

 • Griga
 • Lubiewo
 • Wiedźmin. Turbolechita
 • Kazik, ja tylko żartowałem

oraz spektakle dla dzieci

 • Akademia Pana Kleksa
 • Król Maciuś Pierwszy
 • Było sobie życie
 • Murzyni we Florencji
 • Kobiety objaśniają mi świat

Najważniejsze produkcje

 • Griga
 • Lubiewo
 • Wiedźmin. Turbolechita
 • Kazik, ja tylko żartowałem

oraz spektakle dla dzieci

 • Akademia Pana Kleksa
 • Król Maciuś Pierwszy
 • Było sobie życie
 • Murzyni we Florencji
 • Kobiety objaśniają mi świat

Zespół

Piotr Sieklucki

Piotr Sieklucki

Prezes zarządu/ Dyrektor generalny

Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jako student zaczynał artystyczną drogę zawodową i reżyserską od...Czytaj więcej

Karolina Purłan-Leśniak

Karolina Purłan-Leśniak

Skarbnik zarządu/koordynacja

Absolwentka filologii polskiej z ukończonymi specjalizacjami: nauczanie języka polskiego oraz komunikowanie publiczne. W latach 2014-2018 związana zawodowo z Teatrem im....Czytaj więcej

Artur Świetny

Artur Świetny

Sekretarz zarządu/charakteryzacja

Czeladnik i technik fryzjerski z ukończonymi kursami i szkołami, odpowiada za charakteryzację, makijaż oraz uczesanie aktorów. Pracował przy kilkudziesięciu spektaklach,...Czytaj więcej

Magdalena Jasicka

Magdalena Jasicka

Kadry/finanse

Przepraszamy, opis w przygotowaniu

Łukasz Błażejewski

Łukasz Błażejewski

Scenografia/kostiumy

Scenograf, kostiumograf, performer, projektant, grafik. Swoje umiejętności szkolił i doskonalił na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Krakowie. Odbył staże...Czytaj więcej

Tomasz Kireńczuk

Tomasz Kireńczuk

Kurator programowy

Krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor programowy krakowskiego Teatru Nowego. Absolwent dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Instytucie Europeistyki...Czytaj więcej

Dana Bień

Dana Bień

Programy społeczne

Przepraszamy, opis w przygotowaniu

Wojciech Kiwacz

Wojciech Kiwacz

Kierownik techniczny/oświetlenie

Przepraszamy, opis w przygotowaniu

Grzegorz Janeczek

Grzegorz Janeczek

technika sceny

Przepraszamy, opis w przygotowaniu

Jakub Gajewski

Jakub Gajewski

technika sceny

Przepraszamy, opis w przygotowaniu

Partnerzy