Agnieszka Karpierz

Koordynacja biura i promocji

Koordynacja biura, promocji i pokazów spektakli Teatru poza siedzibą.

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Teatrze Nowym Proxima pracuje od 2022 roku, w tym czasie pełniła funkcję asystentki scenografa, reżysera i producentki. Pracowała przy produkcji spektakli „NaXuj. Rzecz o Prezydencie Zelenskim”, ”Kruchość wodoru. Demarczyk”, „Królowa”. Brała również aktywny udział w performansach Łukasza Błażejewskiego.

Z teatrem związana od podstawówki i kółka teatralnego, prowadzonego przez Piotra Cyrwusa, potem liceum obok Teatru Ludowego …

Wielbicielka morsowania, supowania, kimchi (kisiła w duecie Las Vegans), dj-ka (kolektyw Fermented Girls).