Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby przed subskrypcją newslettera Teatru Nowego PROXIMA w Krakowie, zapoznali się Państwo poniższą informacją.

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Stowarzyszenie Teatr Nowy z siedzibą w Krakowie (31-066), ul. Krakowska 41. Dane kontaktowe: e-mail: biuro[at]teatrnowy.com.pl, nr tel.: 12 426 45 06.

2. Stowarzyszenie Teatr Nowy nie jest zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się ze Stowarzyszeniem: e-mail: biuro[at]teatrnowy.com.pl oraz adres korespondencyjny Stowarzyszenia.

3.  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera lub do momentu wycofania zgody.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy odpowiedzialni za realizację usługi newsletter oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną Stowarzyszenia (hostingodawca, dostawca oprogramowania).

6. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. W każdym czasie macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi dostarczania newslettera.

9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.