Regulamin konkursu piosenki „Miłość”

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ „Miłość”

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Nowy, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, Tel. +12 426 45 06.

II. Celem konkursu jest propagowanie piosenki poetyckiej oraz polskich poetów. Celem konkursu jest przyznanie stypendiów dla wybranych uczestników.

III. Miejsce : Scena Berlin, ul. Skawińska 2, Kraków, 29.06. 2024 r. godz. 21:00,

Termin przesyłania zgłoszeń: do 15 czerwca 2024 r.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów kierunków aktorskich (publicznych i niepublicznych).

2. Każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór słowno muzyczny o tematyce miłosnej z tekstem w języku polskim wyłącznie polskich poetów. Liczba występujących jest nieograniczona, jednak nagroda jest współdzielona pomiędzy osoby prezentujące utwór.

3. Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 15 czerwca 2024 r na adres email: piotr@teatrnowy.com.pl. Zgłoszeniem jest aktywny link do strony z umieszczonym plikiem audio lub audio-video do piosenki (preferowany dowolny serwis streamingowy). W zgłoszeniu konieczne jest opisanie utworu (tytuł, autor tekstu poetyckiego, kompozytor) oraz podanie imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą reprezetowanej uczelni i wydziału. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko utwory o tematyce miłosnej polskich poetów.

. 4. Uczestnicy wykonują utwór do nagranego podkładu muzycznego lub w towarzystwie akompaniatora.

5. Prezentacja jednego uczestnika nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

6. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami konkursu.

7. Wybranych uczestników zaprosimy do przedstawienia utworu publicznie podczas konkursu, która odbędzie się 29 czerwca 2024 r. o godz. 21:00 na Scenie Berlin, przy ulicy ul. Skawińskiej 2 w Krakowie.

8. Wybranym uczestnikom przysługuje jedna próba w dniu konkursu tj. 29 czerwca 2024 r. Akompaniatora uczestnik konkursu organizuje we własnym zakresie.

9. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz możliwość skorzystania z instrumentu klawiszowego.

10. Spośród uczestników konkursu w dniu 29 czerwca nagrodzone zostaną osoby wybrane przez publiczność oraz komisję. Skład komisji zostanie podany w późniejszym terminie.

11. Dajemy sobie prawo wyboru większej ilości uczestników i tym samym zakwalifikowania do jubileuszowego koncertu.