Regulamin konkursu „Głosy Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków aktorskich do uczestnictwa w konkursie piosenki aktorskiej „Głosy pokoleń”. Uroczystość integrująca pokolenia twórców Piwnicy pod Baranami, Teatru Nowego Proxima i studiów aktorskich odbędzie się 11 kwietnia na Scenie Berlin. W ramach konkursu przyznana zostanie Nagroda ufundowana przez Janusza Marchwińskiego w kwocie 3000 zł oraz dwa wyróżnienia po 1000 zł ufundowane przez Teatr. Wyróżnione osoby zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu w roku 2024 o Nagrodę Główną „Stypednium Teatru Nowego Proxima” w wysokości 10 000 zł.

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Nowy, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, Tel. +12 426 45 06.

II. Celem konkursu jest propagowanie piosenek z repertuaru Ewy Demarczyk i innych artystów związanych z wokalną historią Piwnicy pod Baranami. Celem konkursu jest łączenie pokoleń – młodych artystów, studentów z dawnym artystycznym Krakowem,  promocja piosenki poetyckiej jako utworu o wysokich walorach artystycznych oraz promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów.

Celem konkursu jest przyznanie stypendiów dla wybranych uczestników.

III. Miejsce : Scena Berlin, ul. Skawińska 2, Kraków, 11.04. 2024 r. godz. 21:00,

Termin przesyłania zgłoszeń: do 31 marca 2024 r.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów kierunków aktorskich (publicznych i niepublicznych).

2. Każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór słowno muzyczny z tekstem w języku polskim, pochodzącym z repertuaru Ewy Demarczyk i innych artystów związanych z historią Piwnicy pod Baranami. Liczba występujących jest nieograniczona, jednak nagroda jest współdzielona pomiędzy osoby prezentujące utwór.

3. Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 31 marca 2024 r na adres email: piotr@teatrnowy.com.pl. Zgłoszeniem jest aktywny link do strony z umieszczonym plikiem audio lub audio-video do piosenki (preferowany dowolny serwis streamingowy).

4. Uczestnicy wykonują utwór do nagranego podkładu muzycznego lub w towarzystwie akompaniatora.

5. Prezentacja jednego uczestnika nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

6. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami konkursu.

7. Wybranych uczestników zaprosimy do przedstawienia utworu publicznie podczas inauguracji konkursu, która odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 21:00 na Scenie Berlin, przy ulicy ul. Skawińskiej 2 w Krakowie.

8. Wybranym uczestnikom przysługuje jedna próba w dniu inauguracji konkursu tj. 11 kwietnia 2024 r. Akompaniatora uczestnik konkursu organizuje we własnym zakresie.

9. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz możliwość skorzystania z instrumentu klawiszowego.

10. Spośród uczestników konkursu w dniu 11 kwietnia nagrodzone zostaną osoby wybrane przez publiczność oraz komisję. Skład komisji zostanie podany w późniejszym terminie.

11. Dajemy sobie prawo wyboru większej ilości uczestników i tym samym zakwalifikowania do jubileuszowego koncertu.