OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ATAKÓW

W odpowiedzi na szkalujące i nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez portal https://pch24.pl/ Polonia Christiana oraz zbiórkę podpisów pod petycją skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa,  oświadczamy, iż intencją twórców spektaklu „Kora. Boska” nie było obrażanie uczuć religijnych.  Spektakl Teatru Nowego Proxima  jest metaforyczną opowieścią o poszukiwaniu utraconych we współczesnym świecie wartości: Wiary, Nadziei i Miłości. W zamierzeniu artystów, spektakl stanowi piękną i przejmującą metaforę poszukiwania własnej tożsamości i miłości do utraconej matki. Jest to jeden z najpiękniejszych obrazów tęsknoty i bólu za utratą, a użyte figury Matek Boskich służą artystycznej kreacji i w żaden sposób nie naruszają uczuć religijnych. Bezpodstawna nagonka na Teatr Nowy Proxima  i nawoływanie do nienawiści oraz przemocy na portalach społecznościowych „pch24.pl” jest próbą zdyskredytowania działalności teatru i wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tak agresywnych praktyk dziennikarskich. Spektakl „Kora. Boska” otrzymuje przychylne opinie nie tylko krytyków, ale przede wszystkim widzów, którzy każdorazowo nagradzają go owacjami na stojąco.

Od 15 lat misją naszego Teatru jest praca na rzecz grup wykluczonych oraz propagowanie idei tolerancji, otwartości i poszanowania praw do wyrażania swoich opinii.  Teatr nasz jest otwarty na wszelką dyskusję, nawet krytyczną, do której zachęcamy  po obejrzeniu spektaklu.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Sieklucki- dyrektor Teatru Nowego Proxima

oraz zespół artystyczny spektaklu „Kora.Boska”