Karolina Purłan. Festiwale

Ukazała się publikacja „Festiwale teatralne w Polsce – diagnoza, wyzwania, perspektywy”

Publikacja „Festiwale teatralne w Polsce – diagnoza, wyzwania, perspektywy” to zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury projekt, którego celem było przyjrzenie się życiu festiwalowemu w Polsce.


Karolina Purłan-Leśniak, stypendystka, w swojej publikacji omówiła najważniejsze zagadnienia oraz problemy związane z tematyką publikacji. W sytuacji w której znalazły się instytucje kultury oraz organizatorzy festiwali teatralnych w roku 2020 konieczna była również charakterystyka nowych zjawisk, wyzwań oraz rozwiązań, jakie się pojawiły na skutek pandemii koronawirusa.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich jest merytorycznym omówieniem zagadnienia w którym przedstawiono definicję festiwalu teatralnego bazując na sformułowaniach i teoriach dwóch teatrologów czynnie uczestniczących w tworzeniu mapy polskich festiwali – Zenona Butkiewicza oraz Dariusza Kosińskiego. Stworzono również krótki zarys historyczny pokazujący jak ewoluowało życie festiwalowe na przestrzeni dekad, a także, zachowując chronologię, omówiono na konkretnych przykładach problematykę dotyczącą organizacji festiwali teatralnych w roku 2020.

W pierwszej części skupiono się na trzech kluczowych aspektach każdego festiwalu: finansowaniu, organizowaniu i tworzeniu repertuaru. W tej samej części przyjrzano się zjawiskom towarzyszącym – ideom i misjom festiwali, ale także festiwalizacji i festiwalozie. Na zakończenie przedstawione i przeanalizowane zostały wyniki internetowego badania publiczności, które miały na celu nakreślenie portretu uczestnika festiwali, zbadanie jego preferencji oraz czynników, które wpływają na uczestnictwo lub jego brak w ofercie programowej festiwali teatralnych.

Druga część publikacji to zapis przeprowadzonych na przestrzeni kilku miesięcy rozmów z dyrektorami, kuratorami oraz organizatorami festiwali teatralnych. Ich spostrzeżenia i uwagi są niezwykle cennym uzupełnieniem części teoretycznej. Poruszonych zostało mnóstwo zagadnień, które składają się na obraz festiwalowego życia teatralnego. Rozmówcy (Bartosz Szydłowski, Monika Kozłowska, Marcin Zawada, Beata Dąbrowiecka, Kinga Latusek, Ewa Molik oraz Damian Dubielis) oprócz omawiania organizowanych przez siebie festiwali, osadzali je również w innych kontekstach – lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, tym samym tworząc przestrzeń do poruszania kolejnych wątków – kwestii polityki biletowej, oczekiwań widowni, strategii marketingowej czy też konkurencji.

Publikacja: