Zmiana formuły – warsztaty online

W związku z pandemią SARS-COV 19, w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły realizacji zajęć w ramach „Do teatru!”. Zarówno zajęcia rękodzielnicze, jak i warsztaty teatralne i scenograficzno-kostiumograficzne realizowane będą w trybie online, za pośrednictwem internetowych komunikatorów. W przypadku uczestników projektu, którzy mają ograniczone możliwości korzystania z internetowych narzędzi komunikacji, zajęcia realizowane będą w trybie indywidualnym w formie bezpośrednich lub telefonicznych konsultacji. W zależności od sytuacji pandemicznej, zakładamy również możliwość przywrócenia zajęć stacjonarnych, lub realizacji części zajęć stacjonarnie dla małych grup uczestników.