Wolne niedziele

„Wolne niedziele” – to cykl spotkań z wybitnymi polskimi i niemieckimi intelektualistkami i intelektualistami, w trakcie których przyglądamy się kluczowym aspektom życia społecznego i politycznego. „Wolne niedziele” są przestrzenią swobodnej i autentycznej wymiany myśli, miejscem konfrontacji opinii i wzajemnej inspiracji. Cykl debat w ramach projektu „Wolne niedziele” rozpoczęliśmy, siadając z naszymi gośćmi i słuchaczami przy jednym stole. W sytuacji, w której życie społeczne nagle zmieniło się zarówno w skali makro, jak i mikro, przenosimy się do Internetu. Z naszymi rozmówcami dyskutujemy o strachu i o tym, jak doświadczenie pandemii i kwarantanny oraz ograniczenia relacji społecznych zmieniają ludzi i wpływają na kształtowanie się nowych modeli społecznej koegzystencji.

„Wolne niedziele wchodzą w skład Familijnego Programu Antywirusowego”


Wszystkie rozmowy moderuje Tomasz Kireńczuk.
Wszystkie rozmowy publikujemy w języku polskim i niemieckim.