Warsztaty scenograficzne – Łapsze Niżne

W trakcie warsztatów scenograficzno-kostiumograficznych prowadzonych przez Łukasza Błażejewskiego, uczestnicy projektu projektują i częściowo samodzielnie wykonują kostiumy do spektaklu „SOLO BAR”. Warsztaty to również opowieść o specyfice pracy scenografa i kostiumografa, ich zadaniem jest ukazanie związków miedzy poszczególnymi elementami dzieła teatralnego, a także zwrócenie uwagi na znaczenie kostiumu dla budowania roli przez aktora. Do współpracy przy realizacji warsztatów Łukasz Błażejewski zaprosił Kaję Jałozę, która poszerzyła zakres warsztatów o zagadnienia związane z charakteryzacją.