2021 – PROJEKT (gmina Pleśna)

Uczestnicy projektu z Gminy Pleśna w trakcie wyjazdowych warsztatów podjęli się analizy sytuacji społecznej osób starszych na terenie Gminy, w celu wypracowania programu działań na rzecz osób starszych, w których realizację chcieliby się zaangażować.

W trakcie warsztatów zwracali oni uwagę na następujące problemy, które wpływają na ograniczenie aktywności społecznej seniorów:

-brak klubu seniora / centrum seniora

-brak instytucji / organizacji / specjalisty zajmującego się sprawami seniorów

-brak miejsca, w którym seniorzy mogliby się regularnie spotykać

-niski poziom aktywności seniorów, będący efektem ograniczeń natury emocjonalnej (nieśmiałość, brak odwagi do podejmowania nowych działań, strach przed reakcją środowiska i otoczenia)

-niska aktywność seniorów w wydarzeniach na terenach Gminy

-samowykluczenie, zamykanie się w domu, strach przed aktywnością publiczną

-brak integracji seniorów i niski poziom zaangażowania seniorów w działania na rzecz własnej grupy wiekowej

-zbyt niska inicjatywność wśród seniorów, którzy oczekując aktywności ze strony instytucji lokalnych, nie biorą spraw we własne ręce

-problemy zdrowotne (brak oferty dla osób o ograniczonej mobilności i sprawności)

-nadmierna koncentracja seniorów na obowiązkach w stosunku do innych (rodzina, wnuki, etc.), niskie przyzwolenie na podejmowanie aktywności skoncentrowanych na własnych potrzebach

-brak oferty kulturalnej dla seniorów

-brak możliwości dokształcania się i uczenia się nowych umiejętności przez seniorów (zajęcia czasu wolnego, zajęcia kulturalne, wykłady, kursy, szkolenia)

-osamotnienie seniorów i ich alienacja

Wychodząc od wyżej opisanych problemów, uczestnicy projektu „60+ Nowy Wiek Kultury” z postanowili założyć KLUB SENIORA RADOŚĆ.

Klub seniora zajmować się będzie integracją i aktywizacją seniorów na terenie gminy Pleśna (zwłaszcza jej sołectw Pleśna i Janowice), prowadzeniem działań stacjonarnych: warsztaty rękodzielnicze (haft, koronkarstwo, szydełkowanie), wspieraniem osób samotnych i chorych. Klub Seniora zamierza również prowadzić stałą GRUPĘ TEATRALNĄ. Wszystkie te działania realizowane będą na terenie gminy w 2022 roku przez beneficjentów projektu. Klub Seniora otwarty jest na przyjmowanie nowych członków a dzięki pośrednictwu Grantodawcy otrzymał również wsparcie ze strony władz Gminy (bezpłatne udostępnienie lokali gminnych i wsparcie finansowe na działalność).

Dodatkowo w ramach projektu 60+ Nowy Wiek Kultury beneficjenci projektu postanowili zorganizować warsztaty teatralne, których celem jest realizacja autorskiego przedstawienia. Celem warsztatów jest dalsza integracja seniorów a także wyposażenie ich w umiejętności związane ze storytellingiem. Dodatkowo seniorzy z Pleśnej, w ramach promowania zdrowego trybu życia zdecydowali się zorganizować warsztaty z jogi dla seniorów.