Ogłaszamy wyniki naboru do 2. edycji LNT

Laboratorium Nowego Teatru: wyniki naboru do 2. edycji programu:

Do udziału w 2. edycji Laboratorium Nowego Teatru zgłosiło się 35 artystów i artystek ze wszystkich szkół teatralnych w Polsce. Tematyka zgłaszanych projektów, proponowane metody pracy a także bardzo interesujące kierunki osobistych poszukiwań sprawiły, że podjęcie decyzji było wyjątkowo trudne.

Kwalifikacja do Programu odbywała się dwuetapowo. Na pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznawali się z zaproponowanymi projektami, a także dotychczasowymi pracami artystycznymi Kandydatek i Kandydatów. Do udziału w II etapie zaproszonych zostało 11 osób. II etap to rozmowa o zaproponowanym do realizacji w ramach Laboratorium Nowego Teatru projekcie. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami i kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu Programu, komisja w składzie Piotr Sieklucki i Tomasz Kireńczuk  postanowiła zaprosić do udziału w 2. edycji Laboratorium Nowego Teatru:

Darię Kubisiak –  z projektem „Robotnica”

Karolinę Szczypek z projektem „Taktyki upokorzenia”

Klaudię Hartung-Wójciak z projektem „VHS. Visual Homemades Stories”.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się bardzo na czekający nas rok wspólnej pracy. Uczestniczki Laboratorium przez najbliższy rok wezmą udział w warsztatach i masterklasach z polskimi i zagranicznymi twórcami, zagranicznych obozach teatralnych, spotykać się również będą z kuratorami tworzącymi programy teatrów i festiwali. Na zakończenie programu każda z nich przygotuje w naszym teatrze swój spektakl.