Kamil Błoch – program warsztatów teatralnych

Kamil Błoch – mężczyzna nieheteronormatywny, feminista, aktor, reżyser, performer, poeta, piosenkopisarz. Absolwent AST im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Ma doświadczenie edukatorskie w nurcie demokratycznym i wolnościowym. Współtworzy Otwarty Teatr Procesowy i Grupę Performatywną Chłopaki – społeczność performerów eksplorujących pojęcie męskości czułej i feministycznej. Związany ze społecznością Stołu Powszechnego w Warszawie. Działa na rzecz aktywizacji seniorek_ów (m.in. napisał i wyreżyserował spektakl pt. „Starych drzew się nie przesadza”, w którym wystąpiłi_li seniorki_rzy z gminy Łabowa). Pisze poezję i inne formy literackie. Manifestuje wolność, sprzeciwia się opresji, afirmuje człowieczeństwo i istotyzm. Przygotowuje się do wydania debiutanckich albumów Karoliny Micuły i Doroty Kaczor, dla których pisze teksty piosenek. Współpracuje z Teatrem ME/ST. Niedawno debiutował w stand-upie na deskach Teatru Warsawy w autorskim programie „Jezus”.

W mojej pracy z seniorkami i seniorami zależ mi przede wszystkim na stworzeniu dla nich bezpiecznej przestrzeni, w której nieskrępowanie będą mogły_li podzielić się swoimi potrzebami, wspomnieniami i opowieściami. Wykorzystując metody teatru ze społecznością tworzymy zbiór inspiracji, który ja strukturyzuję i nadaję mu kształt artystyczny. Dla seniorek_ów to niezwykle ważne i miłe, że są wysłuchane_ni i mogą odnaleźć ślady swoich historii w przygotowanym przez mnie scenariuszu. Co więcej, dzięki temu tematyka jest im bliska i pozwala entuzjastycznie się zaagnażować, a jednocześnie dotyczy ich społeczności i okolic, co sprawia, że widzowie w równym stopniu są w stanie utożsamić się z przedstawianą historią. Bardzo ważnym aspektem jest również dostosowanie wyzwań artystycznych (aktorskich) do zasobów personalnych i możliwości każdej_ego z seniorek_ów. Praca z senior_k_ami to dla mnie najpiękniejsza lekcja czułości i empatii. To ogromna radość, że jako przedstawiciel młodszego pokolenia – co jest dla nich niezwykle ważne – mogę im dać swoją uwagę i podzielić się z nimi moim kompetencjami.