2020 – Be brave z dotacją MKiDN

Projekt „Be brave – młodzi w kulturze” z trzyletnią dotacją MKiDN! Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach programu „Edukacja kulturalna” będziemy kontynuować w latach 2020-2022 nasze działania na rzecz małopolskich nastolatków. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej, mieszkającej na wiejskich terenach Małopolski. Pracując. Z uczestnikami projektu staramy się diagnozować najważniejsze problemy, z jakimi mierzą się obecnie młodzi ludzie, zastanawiamy się także w jaki sposób te istotne z punktu widzenia młodych ludzi problemy uczynić widocznymi. W 7. Edycji projektu „Be brave – młodzi w kulturze” zamierzamy z jego beneficjentami zrealizować filmy krótkometrażowe, których tematykę i stylistykę określą uczestnicy projektu.