26 kwietnia 2020, godz. 12.00, „Ciało jako punkt wyjścia dla wszystkiego” – spotkanie z Benem J. Riepe