2021 – warsztaty sieciujące

W ramach realizacji projektu odbyły się również SZKOLENIA SIECIUJĄCE dla przedstawicieli grup seniorskich z wszystkich trzech gmin biorących udział w projekcie – Laskowej, Pleśnej i Lubnia. Celem szkoleń sieciujacych była integracja seniorów z różnych gmin i stworzenie warunków do wymiany doświadczeń a także tworzenia wspólnych planów na przyszłość. Szkolenie sieciujące jest odpowiedzią na potrzeby seniorów obserwowane w poprzednich latach realizacji projektu. Dodatkowo do udziału w szkoleniach sieciujących zaproszono przedstawicieli grupy seniorów z gminy Łabowa (którzy brali udział w projekcie w jego dziewiątej edycji w 2019 roku). Obecność grupy uczestniczącej w projekcie w przeszłości pozwoliła nam zaprezentować efektywność projektu i zainspirować seniorów do rozwijania ich pomysłów i działań. Warsztaty były dwuczęściowe, pierwsza część odbyła się w sierpniu w Domu Pszczelarza w Kamiannej, a druga część w październiku w Ośrodku Szkoleniowym Orle Gniazdo w Sromowcach Wyżnych. Celem warsztatów sieciujących była przede wszystkim wymiana doświadczeń i celów poszczególnych grup, znalezienie punktów stycznych w planowanych działaniach i zbudowanie programu wspólnych inicjatyw, łączących działania powstałych w ramach projektu grup w kolejnym roku kalendarzowym.