2021 – warsztaty lokalne

W okresie wrzesień – listopad 2021 na ternie gmin Łabowa i Ochotnica Dolna zrealizowano cykl LOKALNYCH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH. Celem lokalnych szkoleń praktycznych była realizacja działań, które poszczególne grupy zaplanowały w trakcie wyjazdowych szkoleń problemowych. W związku z tym, że obydwie grupy postanowiły zrealizować film, działania w ramach szkoleń praktycznych koncentrowały się na przekazaniu uczestnikom projektu umiejętności związanych z tworzeniem filmu, od etapu koncepcyjnego (scenariusz, szkic postaci), przez etap tworzenia projektów (kostiumy, plan zdjęciowy), po etap realizacji (organizacja planu zdjęciowego, charakteryzacja, realizacja zdjęć, montaż, etc.). w związku z tym do poprowadzenia zajęć w ramach szkoleń praktycznych  zatrudniono następujących specjalistów:

  1. Kaja Jałoza – warsztaty w zakresie wizażu i charakteryzacji
  2. Zuzanna Marchelewicz – warsztaty w zakresie wizażu i charakteryzacji
  3. Veronika Sirash – warsztaty filmowe
  4. Tomasz Bosak – warsztaty filmowe – techniczne

W efekcie realizacji szkoleń praktycznych powstały dwa scenariusze filmowe: „Zagubieni w myślach” (Łabowa), „Wyspa Tumanów” (Ochotnica Górna), na bazie których zrealizowano dwa filmy krótkometrażowe.