2021 – szkolenia wyjazdowe

W ramach projektu w okresie sierpień – wrzesień 2021 roku zrealizowano CYKL WYJAZDOWYCH SZKOLEŃ KOMPETENCYJNYCH, po trzy szkolenia wyjazdowe dla każdej z grup. W szkoleniach uczestniczyło 46 uczestników projektu (po 23 osoby z Łabowej i Ochotnicy Górnej). Szkolenia realizowano w dwóch ośrodkach szkoleniowych: Orle Gniazdo w Sromowcach Wyżnych oraz Dworek Jurajski w Domaniewicach.

Szkolenia kompetencyjne prowadzone były przez trenerów o dużym doświadczeniu w pracy z młodzieżą. W szkoleniach kompetencyjnych uczestniczyli również nauczyciele-opiekunowie, oddelegowani przez szkoły partnerskie. W organizację szkoleń wyjazdowych zaangażowały się gminy partnerskie, które sfinansowały koszty transportu uczestników projektu do i z ośrodka szkoleniowego.

SZKOLENIE INTEGRACYJNE

W ramach realizacji projektu każda z uczestniczących w nim grup wzięła udział w jednym wyjazdowym szkoleniu integracyjnym. Zadaniem szkoleń była integracja młodzieży i rozpoczęcie procesu grupowego. Istotnym dla szkoleń integracyjnych jest oderwanie uczniów od ich codziennych funkcji i ról pełnionych w szkole i zbudowanie nowych, opartych na otwartości i akceptowaniu różnicy relacji.

SZKOLENIA PROBLEMOWE

Celem szkoleń problemowych była diagnoza problemów, z którymi w swoim codziennym życiu stykają się uczestnicy projektu a także wybranie formuły działania realizowanego lokalnie, poprzez które uczestnicy projektu będą chcieli zwrócić uwagę na istotny dla nich problem. Ważnym jest również prowadzenie procesu grupowego, w wyniku którego uczestnicy projektu integrują się wokół wspólnych dla nich spraw. Wyniki diagnozy problemowej w poszczególnych grupach:

  1. Łabowa: uczestnicy projektu zwracali uwagę na problemy, jakie w ich funkcjonowaniu pojawiają się w związku z pandemią i ograniczeniem kontaktów społecznych, podkreślali, że brak kontaktów z grupą rówieśniczą przekłada się na problemy emocjonalne i pogarszające się samopoczucie. Jednocześnie zwracali uwagę na to, że nie mają z kim o tych problemach porozmawiać, bo ich perspektywa często jest bagatelizowana i ignorowana. Uczestnicy projektu postanowili, że na te problemy zwrócą uwagę poprzez realizację filmu.
  2. Ochotnica Górna: uczestnicy projektu zwracali uwagę na to, jak poważnym dla nich problemem są nadmierne w stosunku do nich wymagania, w tym przede wszystkim w ramach własnej grupy rówieśniczej. Zwracali również uwagę na strach przed hejtem, krytyką, brakiem akceptacji dla osób, które swoim zachowaniem lub wyglądem odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Istotnym problemem dla uczestników projektu było również wyśmiewanie się z osób o gorszym statusie materialnym i słabszych. Uczestnicy projektu postanowili, że na te problemy zwrócą uwagę poprzez realizację filmu.