2021 – PROJEKT (gmina Lubień)

W ramach realizacji projektu grupa postanowiła założyć KLUB SENIORA MŁODZI DUCHEM. Klub seniora zajmować się będzie integracją i aktywizacją seniorów na terenie gminy Lubień. Warto zwrócić uwagę na to, że Klub seniora ma w założeniu uzupełniać ofertę tworzoną przez Koło Emerytów i koncentrować się na działaniach na terenie gminy. Ma być odpowiedzią na bieżące i codzienne potrzeby seniorów, którzy potrzebują miejsca spotkań i wsparcia w radzeniu sobie z samotnością i potrzebą rozwijania własnych pasji i talentów. 

Celem Klubu Seniora jest:

-aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów na terenie gminy

-tworzenie oferty kulturalnej dla seniorów

-współpraca z Urzędem Gminy i Ośrodkiem Kultury w zakresie podejmowania działań na rzecz i dla seniorów

-integracja seniorów, przeciwidziałanie samowykluczeniu seniorów, włączanie seniorów do wspólnych działań i wyciąganie ich z domów

-nawiązywanie kontaktów z innymi klubami seniora i reprezentowanie gminy na zewnątrz

-organizacja kursów i warsztatów (komputerowy, językowy, aerobik, joga – zajęcia prowadzone przez instruktorów), pozwalających nabywać seniorom nowe umiejętności

-organizowanie zajęć czasu wolnego dla seniorów (klub brydżowy, klub dyskusyjny, klub karciany, wspólne świętowanie – zajęcia prowadzone przez członków klubu)

-dzielenie się własnymi umiejętnościami (organizacja kursów gotowania, pieczenia, haftowania, bibułkarstwa – zajęcia prowadzone przez członków Klubu)

-integracja seniorów z różnych części gminy

-promowanie lokalnych tradycji i kultury lokalnej

-promowanie historii i bohaterów lokalnych

-udział w gminnych uroczystościach (święta, pikniki, festyny) i prezentowanie w ich trakcie twórczości seniorów

-pomoc potrzebującym, w tym wsparcie i troska o seniorów z poważnymi dysfunkcjami zdrowotnymi

-działalność wolontariacka na rzecz seniorów i innych grup potrzebujących pomocy

-inicjowanie działań seniorów i działań na rzecz seniorów (to w Klubie Seniora powinny wykluwać się pomysły na działania, które zainteresują i zaangażują maksymalnie dużą ilość seniorów z terenu Gminy)

-monitorowanie potrzeb i zainteresowań seniorów i informowanie o nich UG

Dodatkowo Klub Seniora postawił sobie za cel otworzenie stałego PUNKTU KRAWIECKIEGO. Pomysł ten z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności (brak punktu krawieckiego w Gminie); z drugiej strony jest doskonałą metodą promowania Klubu Seniora i zapewnienia mu stałej widzialności i bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. 

Dodatkowo w ramach realizacji projektu seniorzy postanowili zorganizować warsztaty z projektowania kostiumów. Celem warsztatów jest wyposażenie seniorów w podstawy projektowania i przeprojektowywania ubrań.

Ponadto uczestnicy projektu postanowili zorganizować warsztaty z tworzenia ekokosmetyków oraz warsztaty dramaturgiczne, których celem jest stworzenie wspólnej, grupowej opowieści.