2021 – PROJEKT (gmina Laskowa)

Uczestniczki projektu podjęły decyzję o tym, że chcą razem założyć Klub Seniora, który zrzeszać będzie mieszkanki gminy Laskowa i stanowić będzie główną przestrzeń aktywizowania osób starszych na terenie gminy. Wspólnie uznaliśmy, że dla funkcjonowania klubu seniora kluczowe będzie włączenie w jego organizację urzędu gminy i ośrodka kultury, które dla Klubu Seniora stanowić będą naturalne oparcie. Dzięki współpracy Wnioskodawcy z władzami gminy udało się uzyskać obietnicę wójta gminy o wsparciu finansowym dla klubu seniora w 2022 roku. Gminny Ośrodek Kultury zadeklarował wygospodarowanie w swoim budynku siedziby dla klubu seniora, a także bezpłatne udostępnienie przestrzeni niezbędnych dla realizacji zamierzonych przez klub seniora działań. Dodatkowo GOK zadeklarował wsparcie przy organizacji zajęć czasu wolnego dla seniorów w okresie popandemicznym.

Członkinie Klubu Seniora zadeklarowały, że och działalność skupiać się będzie na:

– promowaniu zdrowego trybu życia

– promowaniu ekologii

– działaniach wspierających seniorów, w tym przeciwdziałających ich wykluczeniu

– działaniach animacyjnych i integracyjnych (m.in. przywracanie dawnych zwyczajów, poprzez które integrowała się lokalna społeczność).

W ramach realizacji projektu „60+ Nowy Wiek Kultury” uczestniczki projektu postanowiły zorganizować:

– zajęcia z jogi dla seniorów

– kurs florystyczny

– zajęcia filmowe i scenariuszowe.

Zajęcia z jogi mają za zadanie poprawę stanu zdrowia seniorek, a także promocję nowo powstałej grupy wśród mieszkańców Gminy. Beneficjentki projektu przeprowadziły ankietę wśród starszych mieszkanek Gminy, z której wynikało, że to właśnie zajęcia ruchowe, prozdrowotne są szczególnie oczekiwane.

Zajęcia florystyczne, których celem jest wyposażenie beneficjentek w nowe umiejętności w zakresie aranżacji i kompozycji, stanowią odpowiedź na jedno z zamierzeń, jakie postawiły przed sobą seniorki. Ich celem jest realizacja w przyszłości zajęć edukacyjnych, opartych na lokalnej roślinności, w tym tworzenie kompozycji polnych. Umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów będą zatem wykorzystywane w ramach przyszłej działalności Klubu Seniora.

Kluczowe dla pracy z seniorami znaczenie ma realizacja warsztatów filmowo-scenariuszowych. W trakcie warsztatów seniorki chcą zdobyć nowe umiejętności w pracy z kamera, nauczyć się pisania scenariuszy, tworzenia scen i podstaw aktorstwa. W ramach warsztatów seniorki zamierzają zrealizować film, którego są pomysłodawczyniami i realizatorkami.