2021 – akcje społeczne TAK, MOGĘ!

W grudniu 2021 roku zrealizowano ostatni element projektu: AKCJE SPOŁECZNE – TAK, MOGĘ!

W ramach akcji społecznych odbyły się premiery dwóch filmów zrealizowanych przez uczestników projektu. Warto w tym miejscu podkreślić, że filmy zostały w całości zrealizowane przez uczestników projektu, którzy pod opieką fachowców tworzyli ich scenariusze, odpowiedzialni byli za stworzenie koncepcji postaci, ich charakterystykę i stworzenie projektów kostiumów. Uczestnicy projektu sami decydowali o tym, jaką funkcję będą pełnić na planie filmowym, dzieląc się na zespoły: aktorski, dźwiękowy, oświetleniowy, scenograficzny, charakteryzacyjny, techniczny. Premiery filmów zostały zrealizowane w trybie online a filmy powstałe w projekcie dostępne są w internecie.