2021 – 60+ w gminach Pleśna, Lubień i Laskowa!

W 2021 roku realizujemy 11. edycję projektu 60+ Nowy Wiek Kultury. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PO „Edukacja Kulturalna) oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Program „Aktywni+”) w tym roku aktywizować będziemy seniorów na terenach małopolskich gmin: Pleśna, Lubień i Laskowa!