2020 – zmiany w projekcie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, po zrealizowaniu kilkudziesięciu spotkań rekrutacyjnych i konsultacjach z lokalnymi partnerami projektu postanowiliśmy w tym roku zmienić formułę realizowanych w projekcie działań a także (częściowo) ich grupy docelowe. Do udziału w 10. edycji projektu zaprosiliśmy 20 mieszkańców Gminy Laskowa, dla których udział w naszym projekcie będzie okazja do diagnozy sytuacji osób starszych na terenie gminy i także okazją do podjęcia aktywności na rzecz innych seniorów. Ponadto do udziału w projekcie postanowiliśmy zaprosić grupy seniorów z gmin Bobowa i Ochotnica Górna. Na terenie obydwu gmin projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” realizowaliśmy w poprzednich latach. W efekcie naszej pracy na terenie obydwu gmin powstały prężnie działające kluby seniora, które przekształciły się w stowarzyszenia. Wracając do Bobowej i Ochotnicy Górnej zamierzamy wesprzeć działających lokalnie seniorów w rozwijaniu ich organizacji, a także pomóc im w sieciowaniu się z innymi organizacjami seniorskimi.