2020 – projekt 60+ Nowy Wiek Kultury z dotacją ASOS

10. edycja projektu „60+ Nowy Wiek Kultury” z dotacją w ramach programu ASOS 2014-2020. Dotację z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych otrzymujemy po raz ósmy z rzędu. Dzięki wsparciu finansowemu MRPiPS, a także wcześniej przyznanej dotacji MKiDN będziemy mogli w tym roku do udziału w dziesiątej jubileuszowej edycji projektu zaprosić trzy grupy beneficjentów projektu, pochodzących z trzech gmin Małopolski.