2020 – pierwsze szkolenie dla grupy z Bobowej

Za nami pierwsze szkolenie dla grupy z Bobowej. Szkolenie odbyło się w dniach 15-18 września, w Odonowie. Celem szkolenia było dokonanie diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się założony przez beneficjentów projektu Klub Seniora, a także rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora. W trakcie szkolenia koncentrowaliśmy się na zagadnieniach związanych z konfliktem, działalnością grupy w sytuacji ograniczonych zasobów i metodami wsparcia i rozwiązywania problemów. W trakcie szkolenia dokonano również diagnozy silnych i słabych stron klubu seniora i rozpoczęto pracę nad planem rozwoju Klubu Seniora. W trakcie szkolenia jego uczestnicy postanowili, że jednym z działań realizowanych w ramach projektu będzie realizacja słuchowiska radiowego.