2020 – Narzędziownia

Jednym ze zrealizowanych w trakcie szkolenia ćwiczeń była „Wieża z papieru”. Uczestnicy szkolenia pracują w małych, 4-osobowych grupach. Ich zadaniem jest skonstruowanie, jak najwyższej wieży, do budowy której użyć mogą kartek papieru, taśmy klejącej i nożyczek. Na wykonanie zadania grupy mają 45 minut. Wieże mierzone są po upływie czasu zadania. Ćwiczenie wymaga od osób biorących w nim udział dobrej koordynacji działań, kreatywności, umiejętności reagowania na zmiany, zdolności do działania pod presją czasu i dobrej komunikacji.