2020 Infrastruktura

Stowarzyszenie Teatr Nowy w roku 2020 otrzymało dotację na realizację zadania : ZAKUP WYPOSAŻENIA MOBILNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ i ARTYSTYCZNEJ. IVetap

W ramach projektu zakupione zostało inteligentne oświetlenie typu Robe, niezbędne do realizacji poza siedzibą Wnioskodawcy projektów artystycznych a w szczególności projektów edukacji kulturalnej. Wnioskodawca prowadzi rozbudowaną działalność artystyczną i edukacyjną poza siedzibą; zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia takiej działalności (do tej pory wynajmowanego) przyniesie oszczędności finansowe przeznaczone na wzbogacenie oferty Wnioskodawcy. Zakup poprawi jakość funkcjonowania Wnioskodawcy, podniesie standardy techniczne, zwiększy jakość i dostępność naszych usług, wzbogacając zakres realizowanych działań artystycznych i edukacyjnych oraz zwiększy naszą niezależność przy realizacji sztandarowych projektów edukacyjnych, przeznaczonych dla mieszkańców terenów zagrożonych marginalizacją kulturową i społeczną.