2020 – BB z dotacją FIO

Projekt „Be brave – młodzi w kulturze” z dotacją Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki wsparciu ze strony FIO w 2020 roku działaniami w ramach projektu będziemy mogli objąć trzy grupy beneficjentów, rekrutujące się z trzech małopolskich szkół podstawowych.