2019 Infrastruktura

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na potrzeby Stowarzyszenia Teatr Nowy zakupione zostało nowoczesne i mobilne wyposażenie nagłośnieniowe i multimedialne niezbędne do realizacji poza siedzibą projektów artystycznych, a w szczególności projektów edukacji kulturalnej.

ZAKUP WYPOSAŻENIA MOBILNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ i ARTYSTYCZNEJ. IIIetap. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup:

  1. Głośników wraz ze statywami; 2. Zestawu do sterowania dźwiękiem; 3. Zestawu reflektorów; 4. Projektora wraz z hakami; 5. Zakup zestawu okablowania; 6. Sprzętu komuteroweg