2018 Infrastruktura

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na potrzeby Stowarzyszenia Teatr Nowy zakupione zostało nowoczesne i mobilne wyposażenie nagłośnieniowe i multimedialne niezbędne do realizacji poza siedzibą projektów artystycznych, a w szczególności projektów edukacji kulturalnej.

ZAKUP WYPOSAŻENIA MOBILNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ i ARTYSTYCZNEJ. II etap. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.