2017 Infrastruktura

W pierwszym etapie projektu zakupiony został mobilny sprzęt oświetleniowy na potrzeby projektów z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.