Webinar: Łukasz Błażejewski

Łukasz Błażejewski- scenograf i kostiumograf, opowiada o tym jak tworzy się makiety scenograficzne, jak dobrać proporcję, czym jest skala i jak ją prawidłowo obliczyć. Webinar przydatny przy konkursie „Familijnego Programu Antywirusowego” na zbudowanie makiety scenograficznej.

Czas trwania

min