Tomasz Kireńczuk

Kurator programowy

Krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor programowy krakowskiego Teatru Nowego. Absolwent dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Instytucie Europeistyki UJ; przygotowuje rozprawę doktorską poświęcona dramaturgii teatralnej komunikacji w najnowszym teatrze; autor monografii poświęconej teatrowi włoskich futurystów (Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów); wielbiciel Rzymu i Neapolu, kawy i koniaku. Wielokrotnie przebywający na stypendiach we Włoszech (m. in. w Rzymie i w Sienie); stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Rządu Republiki Włoskiej i Prezydenta Miasta Krakowa.