Agnieszka Bohdanowicz

Asystent dyrektora/ Dział sprzedaży

Jest nauczycielem dyplomowanym wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Praca z dziećmi motywowała ją do ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwoju. Odbyła wiele szkoleń, warsztatów oraz brała udział w konferencjach, związanych z obszarem edukacji. Prywatnie interesuje się kwestiami związanymi z człowiekiem, jego psychiką oraz emocjami.

Wykształcenie
Jest absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i przywództwa w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie
Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwoliły jej podjąć współpracę z przedszkolem niepublicznym, gdzie była zatrudniona, jako metodyk pedagogiczny. Ukończenie studiów podyplomowych, pozwoliło jej wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy na stanowisku dyrektora ds. edukacyjnych. Jest realizatorem programu " Szkoła dla rodziców i wychowawców&quot.