Laboratorium Nowego Teatru

Laboratorium Nowego Teatru to innowacyjny projekt, którego celem jest wsparcie młodych artystów sztuk performatywnych. W ramach Laboratorium Nowego Teatru tworzymy młodym artystom przestrzeń w której mogą podejmować interesujące ich eksperymenty, pracując w ten sposób na własnym języku teatralnej wypowiedzi. W ramach Laboratorium Nowego Teatru w sposób szczególny skupiamy się na procesie powstania przedstawienia teatralnego, gwarantujemy młodym artystom czas (12 miesięcy), który pozwala im na testowanie pomysłów i rozwiązań wykorzystywanych w pracy artystycznej. Ważnym elementem Laboratorium Nowego Teatru jest konfrontacja, wymiana opinii i zapewnienie młodym artystom sztuk performatywnych kontaktu z wybitnymi artystami i intelektualistami. Poprzez warsztaty i masterklasy pomagamy uczestnikom programu rozwijać swoje projekty artystyczne, dając im przy okazji inspirację i narzędzia do ich realizacji. W ramach zagranicznych obozów teatralnych tworzymy uczestnikom projektu szansę na konfrontację własnego sposobu myślenia o teatrze z tym prezentowanym przez najciekawszych twórców najnowszych sztuk performatywnych. Zależy nam na tym, aby dwunastomiesięczny proces pracy w Laboratorium Nowego Teatru był dla jego uczestników czasem autentycznego rozwoju i poszerzania własnych horyzontów.

Na zakończenie udziału w Programie jego uczestnicy otrzymują budżet w wysokości 24 000,00 złotych przeznaczony na realizację ich projektu artystycznego w Teatrze Nowym w Krakowie.

1. Edycja projektu realizowana była w latach 2018-2019

2. Edycja projektu realizowana jest w latach 2019-2020

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Goethe Instytutu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu produkcyjnym Teatru Ochoty