Familijny Program Antywirusowy

Celem projektu jest zbudowanie profesjonalnej platformy internetowej służącej do wymiany idei i doświadczeń w zakresie działań artystycznych, animacyjnych i edukacyjnych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych odbiorców sztuki (dzieci od lat 6) i ich rodziców, a także do pedagogów, animatorów kultury i osób zajmujących się organizacją życia kulturalnego. Zadaniem projektu jest cykliczna publikacja w sieci webinarów, podcastów, wideokomentarzy, wywiadów on-line i felietonów z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej.

W Familijny Program Antywirusowy zaangażowani zostali młodzi aktorzy, aktorzy bezetatowi oraz krakowscy Mistrzowie (m.in Jerzy Stuhr, Anna Polony, Jan Peszek, Marcin Daniec, Maciej Maleńczuk), którzy w VIDEO nagraniach opowiedzą o swoich „najpiękniejszych książkach dzieciństwa”.

W ostatnim etapie programu ogłoszony zostanie familijny konkurs na wykonanie makiety scenografii do wybranego przez dzieci i ich opiekunów dzieła literackiego, o którym opowiadali Mistrzowie. Główną nagrodą będzie realizacja spektaklu z nagrodzoną scenografią w 2021 roku oraz pieniężna nagroda w wysokości 5 000 zł.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”