Do teatru!

Do teatru! to nowy, społeczno-artystyczny projekt Teatru Nowego. Naszym podstawowym celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego, a także wzmocnienie formalnych i nieformalnych organizacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz społeczności lokalnych. Pierwsza, pilotażowa edycja projektu, zakłada realizację cyklu warsztatów artystycznych przeznaczonych dla seniorów. Celem wszystkich realizowanych w ramach projektu warsztatów jest wyposażenie jego uczestników w nowe narzędzia ekspresji, które wykorzystywane będą mogły być przez nich również w przyszłości, już po zakończeniu realizacji projektu „Do teatru!”.

W ramach projektu zrealizowane zostaną rozbudowane cykle warsztatowe, składające się z warsztatów teatralnych prowadzonych przez Igę Załęczną, Karola Mikinę i Kamila Błocha, warsztatów scenograficzno-kostiumograficznych prowadzonych przez Łukasza Błażejewskiego i warsztatów z nowoczesnego rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Kaję Jałozę.

Projekt realizowany jest na terenie gmin Olesno, Łapsze Niżne i Łabowa, przy współpracy z lokalnymi partnerami. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Łabowa.