BE BRAVE – młodzi w kulturze

Projekt „BE BRAVE – młodzi w kulturze” skierowany jest do młodzieży w wieku 13­-16 lat, mieszkającej na terenach zagrożonych marginalizacją, o ograniczonym dostępie do kultury. Projekt, obejmując jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cykl warsztatów, mentoring,  działania artystyczne w przestrzeni publicznej) przyczynia się do rozwoju osobistego beneficjentów  projektu, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych; program poprzez realizowane wspólnie z beneficjentami działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje młodych ludzi do  aktywności kulturotwórczej a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska. Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze  realizowany jest od 2014 roku.  W latach 2014-2019 ramach projektu zrealizowano 140 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym 112 warsztatów i 13 lokalnych akcji społecznych, w których uczestniczyło przeszło 5.000 osób. Przeprowadzono 920 godzin warsztatów, a ponadto opracowano nowe narzędzie pracy z młodzieżą. W 2020 roku realizowana jest 7. edycja projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020