60+ Nowy Wiek Kultury

Program 60 + Nowy Wiek Kultury skierowany jest do osób starszych, a jego celem jest aktywizacja  zachowań twórczych oraz rozwijanie kreatywności osób starszych.

  • Celem projektu jest aktywizacja i demarginalizacja osób starych, mieszkających w małych zagrożonych kulturowym wykluczeniem miejscowościach w Małopolsce; W ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń auto­rozwojowych, które pomagają zintegrować_się lokalnym społecznościom osób starszych, celem rozwiązywania ich codziennych problemów życia społecznego, związanych z wiekiem.
  • Celem szkoleń jest stworzenie z grupy nie znających się często osób sprawnie pracującego zespołu, który byłby w stanie aktywnie działać  na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w jego lokalnym środowisku.
  • Celem szkoleń jest również stworzenie planu działania, akcji którą mogłaby zrealizować grupa objęta działaniem projektu, a które to działanie mogłoby pozytywnie wpłynąć na wizerunek osób starszych, pokazać  osoby z grupy 60+ w sposób niestereotypowy; ważnym elementem projektu jest również tworzenie warunków do współpracy międzypokoleniowej.

Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” realizujemy od 2011 roku. Dotychczas wsparciem projektu objęliśmy 26 grup projektowych i z realizowanymi w jego ramach działaniach dotarliśmy do mieszkańców 26 małopolskich gmin. W efekcie realizowanych przez nas działań na terenie Małopolski powstały 23 Kluby Seniora, z których zdecydowana większość nadal aktywnie działa, a niektóre z nich zdążyły się już przekształcić w stowarzyszenia, pozyskując samodzielnie środki na swoją działalność.

W 2020 roku realizujemy jubileuszową, 10. edycję projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS 2014-2020.